Dopravní a energetický
stavební úřad 

Od 1.1.2024 začíná DESÚ vykonávat působnost ve věci vyhrazených staveb.

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY NA INFORMACE PRO VÁS A FAQ. INFOLINKA 210 082 300 (prac.dny 8-16). A NEBO SE ZEPTEJTE CHATBOTA !

Infrastruktura je klíčem k rozvoji

Nový stavební zákon přináší mnoho novinek, jejichž cílem je zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů a zajištění ochrany veřejných zájmů při výstavbě. Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je novým speciálním úřadem, který bude povolovat klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury. Smyslem je, aby u takto velkých a specifických staveb byl jeden úřad, který bude stavby povolovat a který bude mít dostatek odborníků, kteří se na takové stavby specializují a velmi dobře je znají. 

Působnost DESÚ

Dopravní stavby

Klíčová dopravní infrastruktura zahrnující stavby dálnic, vysokorychlostních železnic a ostatních druhů drah a civilních leteckých staveb. V této oblasti staví DESÚ na zkušených odbornících z Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Úřadu pro civilní letectví, krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

Zjistit více
Energetické stavby

Stavby přenosové a přepravní soustavy, velké výrobny elektřiny, stavby jaderného zařízení, některé výrobny z obnovitelných zdrojů energie a stavby pro nakládání s výbušninami. Se schvalováním pomohou především odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu a báňských úřadů.

Zjistit více
Vyvlastňovací a odvolací řízení

Vyvlastňovací úřad pro vyhrazené stavby a nadřízený a odvolací orgán pro krajské úřady v oblasti dopravních a energetických staveb.

Zjistit více

DESÚ a nový stavební zákon

V rámci subkomponenty 1.6.1 Národního plánu obnovy - Zavedení nového stavebního zákona do praxe byly z finančních prostředků Evropské unie podpořeny následující projekty: