Dopravní a energetický
stavební úřad 

Dopravní stavby

Významná dopravní infrastruktura je základem pro rozvoj ekonomiky, společnosti a kvality života. Dopravní infrastruktura zahrnuje stavby a zařízení, které umožňují pohyb lidí a zboží po zemi, vodě i vzduchu. Patří sem například silnice, železnice, vodní cesty, letiště, mosty, tunely, přístavy, terminály a další. Dopravní infrastruktura je nezbytná pro propojení různých regionů, států a kontinentů, pro podporu obchodu a cestovního ruchu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a pro snižování dopadů dopravy na životní prostředí. Dopravní infrastruktura vyžaduje velké investice, dlouhodobé plánování a údržbu. Je to oblast spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, mezi jednotlivými dopravními odvětvími a mezi různými úrovněmi správy. Dopravní infrastruktura je také předmětem výzkumu a inovací, které hledají nové způsoby využití technologií, materiálů a řešení pro zlepšení dopravního systému.