Dopravní a energetický
stavební úřad 

Energetické stavby

Významná energetická infrastruktura je klíčovým prvkem pro dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu. Energetická infrastruktura propojuje různé zdroje energie, jako jsou plyn, elektřina, obnovitelné zdroje a jaderná energie, s místy spotřeby a umožňuje jejich efektivní využití. Energetická infrastruktura také zvyšuje bezpečnost dodávek energie, snižuje závislost na dovozu z třetích zemí a podporuje hospodářský růst a konkurenceschopnost.

Evropská unie podporuje rozvoj energetické infrastruktury prostřednictvím politiky transevropských energetických sítí (TEN-E), která stanovuje prioritní koridory a oblasti pro investice do přeshraničních projektů společného zájmu. Tyto projekty jsou vybírány na základě kritérií, jako jsou přínosy pro trh, udržitelnost, bezpečnost a solidarita. Evropská unie také poskytuje finanční podporu těmto projektům prostřednictvím nástroje CEF Energy a fondu InvestEU.

V souvislosti s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050 reviduje Evropská unie nařízení o transevropských energetických sítích, aby lépe odráželo potřeby budoucího energetického systému, který bude založen na vysokém podílu obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií. Revize také usiluje o posílení úlohy občanů a regionů v plánování a realizaci energetické infrastruktury.