Dopravní a energetický
stavební úřad 

Přečtěte si náš stručný návod, jak postupovat u výběrového řízení na služební místo.

Originál dokladu o vzdělání neposílejte prosím se žádostí, ale předložte ho až u osobního pohovoru. Děkujeme!

Aktuálně hledáme:

Specialista vyvlastňovacích řízení
5 služebních míst (VŘ78)

Praha / 5 x služební poměr

Vyvlastňovací řízení ve věcech vyhrazených staveb, Oddělení Praha
   
  

více podrobností  

Specialista stavebních řízení OZE a prům.staveb
6 služebních míst, (VŘ80)

Praha / 6 x služební poměr

Správní řízení podle stavebního a liniového zákona ve věcech OZE a průmyslových staveb, činnost nadřízeného a odvolacího orgánu vůči KÚ ve věcech průmyslových a energetických staveb   

více podrobností  

 Specialista energetických liniových staveb, 4 služební místa (VŘ81)

Praha / 4 x služební poměr

 ​Správní řízení podle stavebního a liniového zákona ve věcech energetických staveb, činnost nadřízeného a odvolacího orgánu vůči KÚ ve věcech energetických staveb a staveb elektronických komunikací

více podrobností  

Specialista ochrany veřejného zdraví
  3 služební místa, (VŘ77)

Praha / 3 x služební poměr

Posuzování záměrů vyhrazených staveb z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví      více podrobností  

Specialista vyvlastňovacích řízení 
2 služební místa, (VŘ79)

Olomouc / 2 x služební poměr

Vyvlastňovací řízení ve věcech vyhrazených staveb


   

více podrobností  

Metodička / metodik, (VŘ90)

Praha /  služební poměr

Právní činnosti, metodické vedení a sjednocování právní praxe v rámci úřadu a podřízených stavebních úřadů


   

více podrobností  

Metodička / metodik spisové služby (VŘ91)

Praha / služební poměr

Komplexní zajištění spisové služby úřadu, implementace eSSL, migrace dat


   

více podrobností